Fonden Citronfjärilen

Julkort - Happy Holidays

30 SEK / I lager.

I år kommer vi att sälja ”Julkort för CF och PCD” där förtjänsten går oavkortat till Fonden Citronfjärilen och dess syfte att hjälpa barn, ungdomar och vuxna med CF och PCD.

Julkortet kan köpas som papperskort eller i det mer miljövänliga PDF - formatet.
Vi hoppas på ditt stöd i vårt arbete att göra skillnad i livet för dom som dagligen kämpar med denna sjukdom och vi tackar dig för din generösa gåva.

This year we will be selling “Christmas cards for CF” which proceeds will go entirely to Fonden Citronfjärilen all for the good cause of the Fond to help children, young and adults withe CF and PCD.
The Christmas card can be purchased in physical paper or in order to be environmentally friendly- in PDF online version.
If you want as a company give us your support, write in the messagefield your billingadress and the desired amount you wish to give as a gift. We hope to count on you to help us make a difference in the lives of those fighting this illness on a daily basis and thank you in advance for your generosity.