HÅLLBART

Det är viktigt för oss att de produkter vi säljer är tillverkade av ekologisk bomull och tryckta med ftalatfritt screentryck utan hormonstörande ftalater. Tryckta av Gröna Tryck.
Tillsammans bidrar vi till renare luft, hållbarare tänk och förbättrade arbetsförhållanden.

Fair Wear
Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra arbetsförhållandena inom textilindustrin världen över. FWF är ett flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar. Ett flerpartsinitiativ är menat som ett verktyg och forum för att styrka respektive medlemsföretags etikarbete. De företag som är anslutna till FWF ställer sig bakom organisationens uppförandekod och accepterar därmed att FWF får kontrollera förhållandena i deras fabriker. Ett företag som är medlem i FWF visar att de bryr sig och tar ansvar.

Gots
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil. Märkningen står för bra beredning och bra råvara! GOTS finns till för att underlätta för dig som konsument – att välja kläder och textilier märkta med GOTS innebär att välja produkter där ett miljömässigt- och socialt ansvar tagits genom hela kedjan från odling till färdig produkt. Alla kemikaliska insatsmedel och färgämnen som används under produktionen uppfyller miljömässiga och toxikologiska kriterier. Endast textilprodukter innehållande minst 70 % organiska fibrer kan certifieras enligt GOTS.

VisaMasterCard